Formulár pre štatistiku výsledkov previerok, testov a podobne
Návod na použitie
Najprv si formulár stiahneme na počítač kliknutím ľavou myšou na tlačidlo download dole na tejto stránke. Súbor previerka.xls uložíme niekde v počítači tak, aby sme ho potom zase našli. Po otvorení súboru previerka.xls v programe Microsoft Excel môžeme vypĺňať jednotlivé kolonky formulára. Niektoré kolonky nie sú prístupné, preto sa ich obsah nedá meniť. Ide najmä o stĺpec 'Žiak', '%', výsledkové riadky 'Získané body otázka' a 'Úspešnosť otázka' a 'Počet žiakov'. Tieto hodnoty formulár vyplní automaticky podľa zadaných hodnôt a reťazcov (mien). Počas vkladania údajov nezabudnime čiastočne vyplnený formulár ukladať kliknutím na Uložiť.

Najprv uložíme stiahnutý formulár (Súbor/Uložiť ako), pod novým názvom, ktorý si ľubovoľne zvolíme.

Vyplníme stĺpec 'Meno'. Podľa počtu vyplnených riadkov tohoto stĺpca sa automaticky nastaví hodnota 'Počet žiakov' vpravo dolu.

Vyplníme riadok 'Možné body' pre každú z maximálne dvadsiatich možných otázok.

Ďalej vkladáme počty bodov, ktoré konkrétny žiak získal za tú - ktorú otázku.

Počas vkladania formulár automaticky počíta priemery a súčty, po ukončení máme k dispozícii tieto výsledky:

počet žiakov
získané body všetkých žiakov podľa otázky,
úspešnosť otázky za všetkých žiakov v percentách
počet získaných bodov každého žiaka za všetky otázky,
úspešnosť žiaka v percentách za všetky otázky,
úspešnosť celej triedy za všetky otázky.

Na záver vyplníme názov triedy, meno učiteľa a názov previerky, celý vyplnený formulár uložíme pod názvom, ktorý sme si zvolili na začiatku a vytlačíme ho.

download